Pangamin oslavuje 60 rokov

Pangamin oslavil šesťdesiate narodeniny. V súvislosti s ľudským životom  je to dlhá doba, kedy človek od narodenia prejde radou životných fáz a míľnikov. Cez dospievanie, založenie rodiny, obdobie, keď je na vrchole svojich síl až k rokom, keď sa môže tešiť z výsledkov svojej práce, vnúčat a veľa krát aj pravnúčat.

Naším cieľom je, aby Pangamin bol aj napriek pribúdajúcim rokom neustále v tej najlepšej kondícii, aby mal čo ponúknuť aj v dnešnej modernej a uponáhľanej dobe nielen zákazníkom, ktorí ho prijali do svojho života pred mnohými rokmi, ale aj mladej generácii.

Prvá lastovička, ktorá nám svojho času ukázala smer bola cena ZLATÝ KLAS 1989 , kedy výber Pangaminu klasik ako najlepšieho výrobku odbornou komisiou ma utvrdil v presvedčení, že Pangamin má potenciál aj pre ďalšie roky.ZLATÝ KLAS 2000 pre Pangamin Glukavin to len potvrdil.
 
Ocenenie OBAL ROKA 2016 aj ocenenie CZECH SUPERBRANDS AWARD 2018, 2019, 2020 a 2021 je pre nás spätná väzba, že sa nám náš zámer darí napĺňať a že ho pozitívne hodnotí aj odborná verejnosť.
 
Cena VOĽBA SPOTREBITEĽOV – NAJLEPŠIA NOVINKA roka 2018 a 2020 v kategórii doplnkov stravy na imunitu je, ako názov napovedá, ocenením výrobku spotrebiteľskou verejnosťou. Je pre nás veľmi cenná, pretože je ohlasom trhu, teda miesta, kam Pangamin smeruje už šesť desiatok rokov.

 

Svoj profesijný život som s Pangaminom spojil v roku 1989 ešte v pivovare Braník. Spoločnosť RAPETO sa potom pod mojim vedením jeho výrobe a vývoji venuje od roku 2004. Tradícia aj neutíchajúca obľuba tohto českého výrobku pre nás bola vždy zaväzujúca. Naviazať na tradíciu a ďalej ju úspešne rozvíjať sa dá iba prostredníctvom spokojných zákazníkov. Cesta k takýmto zákazníkom ale nie je vždy jednoduchá. To, že sa úsilie všetkých, ktorí sa na výrobe Pangaminu podieľajú, vyplatilo a že má naša práca zmysel aj po formálnej stránke, najlepšie dokazujú získané ocenenia VODAFONE FIRMA ROKA 2017 Plzenského kraja, VODAFONE ZODPOVEDNÁ FIRMA ROKA 2017 Plzenského kraja a ČESKÝCH 100 NAJLEPŠÍCH – CZECH 100 BEST 2018..


Prestížne ocenenia prijímame s radosťou a pokorou a sú pre nás výzvou k ďalšiemu snaženiu. Bez vás - dodávateľov, distribútorov, predajcov a predovšetkým vás – zákazníkov by sme to nedokázali!

Ďakujeme

Radek Sajvera
Predseda predstavenstva

 

Získaná ocenění

ZEM ŽIVITEĽKA - ZLATÝ KLAS 1989 a 2000

zlatý klasTradičnú súťaž o ZLATÝ KLAS vyhlasuje Ministerstvo poľnohospodárstva ČR v rámci medzinárodného agro salónu Zem živiteľka, ktorý patrí k najvýznamnejším poľnohospodárskym veľtrhom v Európe. Odborná komisia zložená zo zástupcov Ministerstva poľnohospodárstva ČR, odborného školstva, výskumných ústavov a kontrolných inštitúcií hodnotila popri tradícii 100% prírodné zloženie Pangaminu vyrobeného z pivovarských kvasníc, ktoré sú vedľajším produktom pri výrobe piva a jeho pozitívny vplyv na ľudské zdravie. Základnými surovinami na výrobu zlatého moku sú popri vode kvalitný jačmeň a chmeľ – oboje tradičné produkty českého poľnohospodárstva.

OBAL ROKA 2016

Je prestížne ocenenie za modernizáciu, vývoj a design každoročne udeľované obalovým inštitútom SYBA. Získal ho nový doypack vrecko so zipsom pre Pangamin. Nový moderný design, možnosť opätovného uzatvárania a zvýšenia pasívnej ochrany výrobku poskytol zákazníkom vyšší užívateľský komfort. Obal plne zodpovedá najmodernejším svetovým trendom v oblasti balenia a úžitkovej hodnoty.

VODAFONE FIRMA ROKA 2017 Plzenského kraja

Cena Hospodárskych novín Firma roka - súťaž patrí k najväčším podnikateľským súbojom v zemi. O to viac si vážime nášho umiestnenia v konkurencii viac ako stovky prihlásených firiem. Bola pre nás veľkou skúsenosťou .

VODAFONE ZODPOVEDNÁ FIRMA ROKA 2017 Plzenského kraja

Je cenou NADÁCIE VODAFONE a jedná sa o cenu za podnikateľský prístup, ktorý zohľadňuje dopady podnikania na životné prostredie a podporuje spoločensky zodpovedné aktivity. Získali sme ju spoločne s cenou Firma roka 2017 a dosiahli tak dvojnásobného ocenenia našej práce.

ČESKÝCH 100 NAJLEPŠÍCH – CZECH 100 BEST

Túto prestížnu cenu udeľuje Paneurópska spoločnosť pre kultúru, vzdelávanie a vedecko-technickú spoluprácu COMENIUS. Cieľom súťaže „Českých 100 najlepších“ je vybrať, zviditeľniť a oceniť české firmy, ktoré dosahujú mimoriadne a pozitívne pozoruhodné výsledky. Sme hrdí, že patríme do stovky takýchto firiem v Českej republike za rok 2017.

CZECH SUPERBRANDS AWARD 2018, 2019, 20 a 2021tripple Superbrands

Titul Superbrands znamená uznanie vynikajúceho postavenia značky na českom trhu.

Pečať Superbrands získajú iba značky s tou najlepšou povesťou, s ktorými si zákazníci spájajú významné hodnoty a majú k nim osobný vzťah. Od svojho vzniku vo Veľkej Británii si projekt získal celosvetové uznanie a každý rok udeľuje titul najlepším z najlepších značiek v takmer 90 štátoch na piatich kontinentoch.

Do programu Superbrands nie je možné sa prihlásiť. Jednou z najdôležitejších súčastí viackolového výberového konania je spotrebiteľský prieskum, v rámci ktorého sa na základe znalostí a obľuby zúži počet semifinalistov. Konečné slovo v prideľovaní titulu Superbrands má odborná komisia Brand Council.

VOĽBA SPOTREBITEĽOV 2018 a 2020

Volba spotřebitelů 2020 volba spotřebitelů Voľba spotrebiteľov je marketingový program, ktorý oceňuje a podporuje nové a inovované výrobky na českom trhu. Medzi mnohými produktmi si vyberali ten najlepší spotrebitelia po celej republike a v kategórii doplnkov stravy na imunitu vybrali PANGAMIN.

Ocenenie Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka roka 2018 získali Pangaminy balené v nových vreckách so zipsom, ktorý umožňuje ich opätovné uzatváranie. Nový autorský design a obal, ktorý spĺňa súčasné progresívne trendy v obalových technológiách, získal v poradí už druhé prestížne ocenenie.