Doprava a platba

 

Slovenská republika (SK)
  nákup tovaru do 40,56 € nákup tovaru nad 40,56 €
  Slovenská pošta Zásielkovňa Slovenská pošta Zásielkovňa
prevodom 4,95 € 3,40 € doprava zdarma
dobierkou 5,95 € 3,95 €

 

Voľbu spôsobu dopravy prevedie kupujúci podľa možností uvedených v objednávkovom formulári vo webovom rozhraní obchodu pred odoslaním objednávky podľa čl. 4.5. Uvedené podmienky platia len pre doručenie tovaru v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky.

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Predávajúci môže odmietnuť zvolený spôsob dopravy, pokiaľ by prepravné podmienky alebo okolnosti neboli v súlade s podmienkami uvedenými na tovare. V tomto prípade oznámi predávajúci kupujúcemu navrhovaný vhodný spôsob prepravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu nákladov za uskladnenie, alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať od kupujúceho náhradu nákladov za dopravu. Náhradu nákladov je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako  bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený, a na prípadnú reklamáciu ohľadom porušenia obalu nebude braný ohľad.

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.