Doprava a platba

Česká republika (CZ)
  nákup tovaru do 1000 Kč nákup tovaru nad 1000 Kč
  Česká pošta PPL PPL Česká pošta
  balík do ruky balík na poštu
prevodom 130 Kč 120 Kč 105 Kč prepravné zadarmo
kartou 130 Kč 120 Kč 105 Kč
dobierkou 150 Kč 140 Kč 135 Kč
v hotovosti pri prevzatí tovaru v sídle firmy: RAPETO a.s. , Čeliv 17, 349 53 Kokašice (cez pracovné dni od 7 - 14h.)

 

Slovenská republika (SK)
  nákup tovaru do 40,56 € nákup tovaru nad 40,56 €
  Slovenská pošta Slovenská pošta
prevodom 4,45 € doprava zdarma
dobierkou 5,30 €

 

Voľbu spôsobu dopravy prevedie kupujúci podľa možností uvedených v objednávkovom formulári vo webovom rozhraní obchodu pred odoslaním objednávky podľa čl. 4.5. Uvedené podmienky platia len pre doručenie tovaru v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky.

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Predávajúci môže odmietnuť zvolený spôsob dopravy, pokiaľ by prepravné podmienky alebo okolnosti neboli v súlade s podmienkami uvedenými na tovare. V tomto prípade oznámi predávajúci kupujúcemu navrhovaný vhodný spôsob prepravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu nákladov za uskladnenie, alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať od kupujúceho náhradu nákladov za dopravu. Náhradu nákladov je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako  bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený, a na prípadnú reklamáciu ohľadom porušenia obalu nebude braný ohľad.

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.